Ти тут

Що має на увазі під собою питома електропровідність

Відео: Проекції Ньюмена

Питома електропровідність характеризує здатність речовин проводити електричний струм, ця величина обернено пропорційна питомій електричному опору.

Коли мова йде про питому значенні, то мається на увазі знаходження заходи параметра для одиниці характеризується об`єкта. Почнемо з простих, загальноприйнятих прикладів, які допоможуть швидко зрозуміти суть того, що відбувається.

питома електропровідність

Відео: Gilbert Simondon - Interview on mechanology (1968) | Part 3/3 | English subtitles | Російською

Питома щільність - найпростіший параметр, що показує масу одного кубічного метра речовини при нормальних умовах. В цьому випадку мірою параметра є кілограм, а одиницею об`єкта буде кубічний метр.Умова проведення вимірювань в нормальних умовах вводиться для визначеності, оскільки при підвищенні тиску, строго кажучи, кубічний метр речовини матиме масу більшу, ніж при нормальному тиску. Забігаючи наперед, зауважимо, що напівпровідники, наприклад, можуть досить помітним чином змінювати своє електричний опір при зміні температури або освітленості.

Відео: BUSH16

Тепер повернемося до питання про те, що ж собою являє питома електропровідність. Як вже говорилося вище, ця величина є величиною, зворотної питомому опору, яке в свою чергу трактується наступним чином:Питомий опір - це опір куба речовини зі стороною 1 метр електричного струму за умови, що струм тече строго перпендикулярно одній з граней куба. Схожим чином можна трактувати і питому провідність, лише варто додати, що вимоги проведення вимірювань в нормальних умовах для цього випадку також життєво важливі.

Питома електропровідність води

На даний момент наука вважає, що питома електропровідність прямо пропорційна квадрату заряду частинок, що утворюють струм, їх кількості в речовині на величину обсягу, і обернено пропорційна рухливості носіїв заряду. В розумінні цього трактування криється і пояснення того, чому закон Ома не застосовний до газам. При деякому значенні напруженості електромагнітного поля відбувається процес іонізації, і струм наростає лавиноподібно. Що і використовується при зварюванні або в елементарних лампах денного світла.

електропровідність розчинів

Що стосується розчинів, то все набагато цікавіше, якщо підходити до них з цих позицій. Електропровідність розчинів залежить, перш за все, від кількості носіїв заряду, якими є вільні іони, заряджені негативно або позитивно. Оскільки в чистій дистильованої води таких іонів немає, то питома електропровідність води близька до нуля. Це означає, що струм через чисту воду не піде. На цьому явищі засновані методи вимірювання мінералізації або забрудненості води, зокрема ph-фактора.

Відео: Що значить бути собою

питома електропровідність є тим самим вирішальним моментом, який змушує застосовувати дорогоцінні метали в електроніці. Завдяки надзвичайно високого значення цього параметра, благородні метали стають необхідним елементом точнейшей вимірювальної техніки. Мало кому відомо, що відбивна здатність металу також багато в чому залежить від його опору, ось чому дзеркала часто робили зі срібла.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення


Увага, тільки СЬОГОДНІ!